کنترل کیفیت | نیک‌ریس زنجان
 

کنترل کیفیت

توضیحات


کیفیت، بیشتر از هر معیار دیگری کلید موفقیت کارخانه نیک ریس را در بازار رقابتی و اقتصاد تضمین میکند. برای داشتن عملکردی بهتر در کنترل کیفیت، بی شک وجود آزمایشگاهی با تمامی امکانات ضروری است. آزمایشگاه ما در نیک ریس مجهز به بروز ترین وسایل و ابزارهای آزمایشی جهت کنترل کیفیت همه جانبه الیاف همانند استحکام، لطافت، اصطکاک و تاب خوردگی می باشد.
یکی دیگر از علت های برتر بودن نخ های نیک ریس و تبدیل شدن ان به برندی معروف در بازار ایران، استفاده از الیاف با کیفیت در بخش های مختلف تولیدی و دستگاه های فوق پیشرفته جهت تولید نخ های کنترل شده می باشد.

رنگرزی


پارچه رنگ شده
استفاده از نخ های با کیفیت برای داشتن تولیدات بهتر و پارچه با کیفیت
داشتن امکانات رنگرزی با استفاده از ماشین ها ی روز دنیا
سیستم یکسان سازی رنگ
امکان کنترل ثبات نوری
مجهز به اخرین ماشین های ازمایشگاهی